وزارت جهاد کشاورزی برنامه ویژه ای برای متفاوت کردن محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک تدارک دیده است. 

 

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران در این باره گفت: توسعه کشت محصولات ارگانیک برای افزایش حضور محصولات کشاورزی ایران در بازارهای بین المللی در دستور کار است.

دکتر صادق خلیلیان افزود: در برنامه پنجم توسعه کلیه تولیدات کشاورزی به سمت ارگانیک و محصولات سالمتر حرکت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از کودهای بیولوژیک و مبارزه با آفات و امراض به روش IPM از دیگر مواردی است که مدنظر قرار خواهد گرفت.

خلیلیان در پاسخ به سوال ایانا درباره آنکه در حال حاضر اکثر محصولات کشاورزی عرضه شده در میادین میوه و تره بار بدون تفاوت ارگانیک و غیر ارگانیک بودن عرضه می شود، ادامه داد: در برنامه داریم که محصولات ارگانیک را از سایر محصولات در میادین میوه و تره بار جدا کنیم.

وی تصریح کرد: محصولات ارگانیک با برنامه هایی که وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد کرد، از سایر محصولات غیر ارگانیک قابل شناسایی خواهند بود. 

 

منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران ( ایانا )