تحقیق جدیدی از خصوصیات پلاستیکهای زیستی در مقایسه با انواع نفتی سخن می گوید.  
 

به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی (Science Daily)، محققان دانشگاه پیتسبورگ گفتند بررسی پلاستیکهای گیاهی و نفتی نشان می دهد بسپارهای (پلیمرها) زیستی ضرورتا از همتایان نفتی شان برای محیط زیست بهتر نیستند.

آنها متوجه شدند با این که بسپارهای زیستی از مواد محیط زیست پسندتری تشکیل می شوند، اما پلاستیکهای سنتی دردسرهای زیست محیطی کمتری ایجاد می کنند.

در حال حاضر، بسپارهای زیستی به دلیل خصلت تلاشی پذیری در طبیعت، سمی بودن پایین و استفاده از منابع تجدیدپذیر از دیگر پلاستیکها سبقت گرفته اند. اما فرآیندهای زراعی و شیمیایی ضروری برای تولید آنها می تواند انرژی زیادی را ببلعد و آفتکشها و کودهای شیمیایی را روانه محیط زیست سازد.

محققان 12 پلاستیک (7 نوع نفتی، 4 نوع زیستی و 1 نمونه هیبرید) را بررسی کردند. آنها ابتدا چرخه زندگی در مرحله پیش تولید هر بسپار را ارزیابی کردند تا اثرات زیست محیطی و سلامت، انرژی، مواد خام و مواد شیمیایی لازم برای تولید یک اونس حبه های پلاستیکی را برآورد کنند. سپس هر پلاستیک را در شکل نهایی اش جهت مقایسه با اصول طراحی سبز شامل تلاشی پذیری زیستی، کارایی انرژی، اتلاف منابع و ایجاد مسمومیت بررسی کردند.

ارزیابی چرخه زندگی نشان داد بسپارهای زیستی در مسیر تولیدشان آلاینده تر از بقیه هستند.

محققان این موضوع را به کودهای شیمیایی و آفتکشها، استفاده گسترده از زمین برای زراعت و فرآوری فشرده شیمیایی برای تبدیل گیاهان به پلاستیک اعلام کردند.

هر چهار بسپار در به مصرف رساندن ازون بیشترین سهم را داشتند. دو بسپار مشتق شده از قند (PLA-G و PLA-NW) که مهمترین پلاستیکهای تهیه شده از قند در آمریکا هستند بیشترین تاثیر را در هوپروری (حالتی که از تجمع بیش از حد کود در آب ایجاد می شود و اکسیژن را ار دسترس جانداران دور می سازد) دارند. یک نوع دیگر تهیه شده از ذرت (PHA-G) از نظر اسیدی کردن در رتبه های بالا ایستاد. علاوه بر این، بسپارهای زیستی از نظر مسمومیت زایی در محیط زیست و انتشار مواد سرطانزا از بسپارهای نفتی پیشی گرفتند. با این همه، بسپارهای زیستی از نظر سازگاری با محیط زیست از بسپارهای فعلی بهتر هستند.

مثلا پلاستیک تهیه شده از قند در رتبه ششم LCA (ارزیابی در چرخه زندگی) قرار گرفت. اما پلی پروپیلن که در بسته بندی بسیار کاربرد دارد در جای نهم ایستاد.

محققان دریافتند بسپارهای هیبرید از نظر زیان آور بودن جهت تولید در رتبه دوازدهم و استفاده در رتبه هشتم جای می گیرند.

این تحقیق با هدف بررسی بسپارها و تاثیرات زیست محیطی آنها در زمان استفاده و دور ریختن شان ادامه دارد./

  

منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران