رقم جدید لوبیا سفید به نام درسا با افزایش 20 درصدی تولید، میزان مصرف سم در مزارع را نیز 60 درصد کاهش می دهد.   
 


عضو هیات علمی مرکز تحقیقات لوبیای خمین در گفتگو با خبرنگار ایانا با اعلام این مطلب گفت: این رقم جدید دارای متوسط عملکردی حدود سه هزار و 319 کیلوگرم در هکتار است که نسبت به رقم شاهد که دو هزار و 870 کیلوگرم در هکتار محصول می دهد، عملکرد مناسب تری دارد.

حمیدرضا دری افزود: تیپ رشد این نوع لوبیای جدید رونده بوده و بازارپسندی مناسبی دارد.

وی با اعلام اینکه مقاومت این نوع لوبیا به مهمترین آفت این محصول در مزارع قابل ذکر است، خاطرنشان کرد: آفت کنه دونقطه ای از مهمترین آفات لوبیا محسوب می شود که هر ساله سهم اعظمی از سموم کشاورزی برای از بین بردن آن مصرف می شود.

دری ادامه داد: این نوع لوبیا به دلیل مقاومت به آفت کنه دونقطه ای حدود 60 درصد مصرف سموم شیمیایی را کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: مقاومت به ریزش دانه و نیمه حساس بودن به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی از دیگر مزایای این رقم جدید محسوب می شود.

 

سالانه 90 میلیارد ریال افزایش درآمد با کشت رقم جدید لوبیا

مجری این طرح یادآور شد: این رقم جدید در هر هکتار حداقل چهار میلیون و 500 هزار ریال افزایش درآمد ایجاد می کند که با توجه به سطح زیر کشت موجود، سالانه 90 میلیارد ریال افزایش درآمد ایجاد می شود.

دری تاکید کرد: برای دستیابی به این نوع رقم، حدود 13 سال کار پژوهشی انجام شد و 20 نفر محقق در این راستا فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: استانهای فارس، لرستان، مرکزی، زنجان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، اصفهان و گیلان از مهمترین مناطقی محسوب می شود که لوبیا به خوبی در آن شرایط آب و هوایی رشد می کند.

دری همچنین گفت: رقم درسا قابل کشت در اکثر نقاط فوق است و می تواند شرایط سخت آب و هوایی را به خوبی تحمل کند.

وی در پایان افزود: تعداد طرحهایی که منجر به دستاورد جدید شد، 13 فقره بوده است./ 

 

منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران