محققان راهی برای افزایش ماندگاری گوجه فرنگی یافتند.

 

به گزارش ایانا و به نقل از ساینس دیلی (Science Daily)، گوجه فرنگی زمان زیادی در مغزه ها یا یخچال می ماند. طبق برآوردها، 20 درصد گوجه فرنگی در این شرایط می گندد. اما محققان وزارت کشاورزی آمریکا با همکاری دانشگاه پوردو با انجام یک تحقیق، ضمن افزودن بر مدت ماندگاری آن، باعث بهبود طعم و خواص غذایی آن شدند.

اوتار ماتو (Autar Mattoo) زیست شناس گیاهی این مرکز به همراه آوتار هاندا (Avtar Handa) استاد علوم باغبانی دانشگاه پوردو توجه خود را معطوف به طبقه ای از ترکیبات آلی نیتروژنه موسوم به پلی آمینها کردند که در رشد، گلدهی، تکامل میوه، رسیدن و دیگر مراحل رشد گیاه نقش مهمی ایفا می کند.

پلی آمینها در تولید لیکوپن و دیگر مواد مغذی که خطر سرطان را کاهش می دهند، دخالت دارند.

محققان می خواستند بدانند آیا افزایش پلی آمینها در گوجه فرنگی ممکن است و چقدر تاثیر دارد. آنها ژن مخمر تولید کننده پلی آمین را وارد گیاهان گوجه فرنگی کردند و باعث افزایش اسپرمیدین پلی آمین شدند که به باور آنها رسیدن میوه را سامان می دهد.

نتایج نشان داد وارد کردن این ژن نه تنها میزان اسپرمیدین و رشد رویشی را افزایش داد که ماندگاری گوجه فرنگی پس از برداشت را طولانی کرد. چروکیدن گوجه فرنگی سه هفته به تاخیر افتاد و روند لک شدن نیز کند شد. این نوع گوجه فرنگیها، لیکوپن بیشتری داشتند.

این تحقیق برای اولین بار نشان داد، اسپرمیدین مستقل از دیگر پلی آمینها تاثیر خاص خود را می گذارد و ماندگاری گوجه فرنگی را بیشتر می کند.

تاکنون استفاده از ژنتیک مولکولی در گوجه فرنگی با مقاومت شدید صنایع محصولات باغی و شرکتهای فرآوری مواجه بوده است. اما محققان از این رویکرد برای ایجاد انواع اصلاح شده ذرت، سویا و پنبه استفاده کرده اند./ 

 

منبع : ایانا