تعویض تاج درختان گردوی با بیش از 10 سال سن، موجب بهبود کیفیت محصول تولیدی می شود و از سرمازدگی جلوگیری می کند.  

 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، مدیر امور باغبانی این سازمان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در اکثر باغهای استان، درختان گردوی کهنسال محصول مناسبی تولید نمی کنند، گفت: با استفاده از تکنیکهای خاصی همچون تعویض تاج در این درختان که انجام می گیرد می توان ضمن انتقال ارقام جدید به باغ، شاهد کاهش خسارت سرمازدگی و بهبود کیفیت گردوهای تولیدی باشیم.

سعدالله اسکندری با اشاره به اینکه توانایی استفاده از ارقامی با پوسته چوبی نازک، مغز روشن، توپر و خوش طعم از دیگر مزایای تعویض تاج درختان گردو است ادامه داد: نگاهی به آمار سطح زیر کشت گردو در استان آذربایجان شرقی نشان می دهدکه وسعت باغهای گردو در فاصله سالهای 87 – 73 از یک هزار و 500 هکتار به 10 هزار و 297 هکتار افزایش یافته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بررسیها نشان می دهد که توسعه سطح زیر کشت گردو به طور عمده با استفاده از نهالهای بذری بوده است در نتیجه محصول تولیدشده یکنواخت نبوده و تاثیر منفی آن در بازارپسندی محصول همچنان یکی از مشکلات اساسی پرورش و تولید گردو محسوب می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان با اشاره به عدم استقبال گردوکاران استان از تعویض تاج تصریح کرد: در سالهای اخیر به علت عدم دسترسی به نهال گردوی پیوندی و گسترش باغهای گردو با استفاده از نهالهای بذری، تعویض تاج درختان گردو به عنوان یک روش جایگزین برای احداث باغهای یکدست گردو مورد توجه قرار نگرفته است.

اسکندری با اشاره به اینکه کاهش ارتفاع تاج درخت، سهولت برداشت محصول و در نهایت امکان برداشت مکانیزه از مزایای مهم تعویض تاج در درختان گردو است افزود: بر اساس طرح آزمایش شده به صورت محدود، مشخص شد که تعویض تاج درختان گردو باعث باروری بیشتر آنها شده و علاوه بر افزایش کمی و کیفی محصول، بازارپسندی آن را ارتقا داده و می تواند از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان سود بیشتری را به ارمغان آورد.

وی با اشاره به اینکه تعویض تاج درختان گردو در اسفند ماه و اوایل فروردین انجام می پذیرد، ادامه داد: بهتر است باغبانان و گردوکاران ضمن مراجعه به امور باغبانی و ترویج کشاورزی مدیریتهای جهاد کشاورزی در شهرستانها نسبت به تهیه و دریافت بروشورها و نشریه های ترویجی در این مورد اقدام کنند./ 

 

منبع : ایا نا